Pastori švedskih crkava

Naša zajednica je uvek imala dobre odnose i saradnju sa crkvama u regionu i inostranstvu, a do danas se možda najviše istakla saradnja sa švedskim crkvama.

Uživali smo u nebrojenim posetama pastora, propovednika, mladih i starih i provodili smo vreme izučavajući Pismo, u molitvi i slavljenju. Naša braća i sestre, iz švedskih crkava, pokazali su svoju ljubav i na delu. U vreme kada se gradila nova crkvena zgrada, u Siminoj ulici u Beogradu, dali su svoj nesebični doprinos kroz dobrovoljne priloge i na taj način pomogli da se radovi privedu kraju.

Na ovoj stranici možete da preslušate propovedi pastora Smirna crkve u Geteborgu i crkve u Borosu.

Jak-Tomi Ardenfors

Jak-Tomi Ardenfors je švedski pastor, propovednik i autor. Rođen je 25. novembra 1942. godine u Jenćepingu, u Švedskoj.

Ardenfors služi kao pastor u švedskom pentekostnom pokretu još od 1960. godine i objavio je više hrišćanskih knjiga. Sa suprugom Margaretom dobio je sedmoro dece, a veliki broj njih su i sami postali pastori.

Naša crkva je ostvarila zajedništvo sa Ardenforsom preko sestrinske Smirna crkve u kojoj je bio pastor od 1988. do 2006. godine. Ispod možete da preslušate predavanja koja je održao u našoj crkvi 1994. godine.

Sveti duh pomoćnik; Jovan 14, 16-17

21. septembar 1994.

Sveti duh; Jovan 3, 8

22. septembar 1994.

Marko 8, 22-26

22. septembar 1994.

Četiri stepenika; Kološanima 1. glava

24. septembar 1994.

Koni Holm (skroz levo)

Koni Holm

Koni Holm je bio pastor crkve u Borosu, u Švedskoj, u vreme kada je ta zajednica nesebično pomagala gradnju naše nove crkvene zgrade u Siminoj ulici.

Obucite se u sve oružje Božije

1. decembar 1991.

1. Korinćanima 1, 17-25

13. oktobar 1992

1. Timotiju 4, 12-16

15. maj 1993.

Knjiga proroka Zaharije 4. glava

13. maj 1994.

Urban Ringbek

Urban Ringbek je švedski pastor, propovednik, muzičar i kompozitor. Služio je u Filadelfija crkvi u Stokholmu i crkvi u Hesleholmu, pre nego što je 90-ih godina započeo službu u Smirna crkvi, u kojoj je 2005. godine postao pastor.

Pored službe propovedanja, Urban je i ostvareni muzičar. U duetu sa svojom suprugom Karinom preko trideset godina izvodi duhovne pesme svirajući klavir ili gitaru, a pored toga je napisao i veliki broj hrišćanskih pesama i mjuzikla.

Oslobođenje od straha

2. april 1994.

Jubilej; 20 god. od otvaranja nove zgrade

22. april 2012.

Urban Klintenberg

Urban Klintenberg je pastor crkve u Borosu, u kojoj je zamenio pastora Konija Holma. Ljubav prema balkanskim crkvama prenela se i na njega, a zajednica u Borosu i danas rado pomaže delo Božije u našem regionu.

Psalam 23.

5. maj 1996.

Oktrivenje 3, 19-22

7. oktobar 2012.

PEC

Simina 8
11000 Beograd
Srbija
+381 11 2622642

© 2017- Protestantska evanđeoska crkva