Pol Setersten

Pol Setersten (Paul Zettersten) je propovednik i nekadašnji pastor crkava u Los Anđelesu i Sijetlu u SAD-u. I danas, iako ima već 97 godina, rado propoveda i redovno posećuje svoju crkvu. Uprkos svojim godinama i dalje je vitalan, vozi svoja kola do crkve, stara se o sebi i služi se računarom kako bi bio u kontaktu sa vernima širom sveta.
Pol je rođen u Švedskoj, a 1948. godine preselio se sa svojom suprugom u Sjedinjene Američke Države. Pohađao je biblijske škole u Stokholmu i SAD-u, da bi zatim i sam bio jedan od osnivača biblijske škole u Sijetlu.
Setersten je uvek imao veliko srce za misijski rad. Zajedno sa svojom crkvom pomogao je u velikoj meri izgradnju naše crkvene zgrade u Siminoj ulici, a danas pomaže u Božijem delu među Romima. Svoju pomoć je pružio i u izgradnji romske crkve u Zemunu. Pol voli naš narod, uvek je rado služio u našoj crkvi i svakodnevno nas iznosi u svojim molitvama pred Boga.

Probuđenje

23. septembar 1998.

Matej 19. glava

10. april 2003.

Dela apostolska 2. glava

23. oktobar 2003.

Predavanje o probuđenju

30. septembar 1997.

1. oktobar 1997.

2. oktobar 1997.

PEC

Simina 8
11000 Beograd
Srbija
+381 11 2622642

© 2017- Protestantska evanđeoska crkva