Sola scriptura
Sola fide
Sola gratia
Solus Christus
Soli Deo gloria

O nama

Protestantska evanđeoska crkva je zajednica hrišćanskih vernika, sledbenika Isusa Hrista, koji Sveto pismo drže kao jedini izvor svog verovanja.

U skladu sa biblijskim učenjem i protestantskim načelima, crkva ima sledeće principe:

Sola scriptura (Samo Pismo)
Sola fide (Samo vera)
Sola gratia (Samo milost)
Solus Christus (Samo Hrist)
Soli Deo Gloria (Samo Bogu slava)

Verovanje apostolsko

Verujemo u Boga, Oca Svemogućeg,
Tvorca neba i zemlje.

Verujemo u Isusa Hrista, Sina Njegovog Jedinorođenog, Gospoda našeg,
Koji je začet od Svetoga Duha,
Rođen od Device Marije,
Stradao za vreme Pontija Pilata,
Raspet, umro i bio pogreben, Koji je sišao u ad,
Trećeg dana vaskrsao iz mrtvih,
Vazneo se na nebesa,
I sedi sa desne strane Oca Svemogućega,
Odakle će doći ponovo da sudi živima i mrtvima.

Verujemo u Svetoga Duha,
U svetu Crkvu, zajednicu svetih,
U oproštenje greha, vaskrsenje tela, i život večni.
Amin

Istorijat beogradske zajednice

Saznajte više o počecima, razvoju i radu naše crkve.

PEC

Simina 8
11000 Beograd
Srbija
+381 11 2622642

© 2017- Protestantska evanđeoska crkva