Početak javnih bogosluženja

Nakon duže pauze ostvarili su se uslovi da Protestantska evanđeoska crkva nastavi sa organizovanjem javnih bogosluženja. Starešinstvo PEC je moglo da donese ovakvu odluku na osnovu promenjenih okolnosti, odnosno novih propisa Vlade RS, koji omogućavaju okupljanje većeg broja ljudi.

Bogosluženja će se u početku održavati samo nedeljom prepodne sa početkom u 10.00h - uz poštovanje svih epidemioloških mera. Prvo bogosluženje će se održati u nedelju 27. juna.

Zahvalni smo Gospodu za priliku da se ponovo okupimo u našoj crkvi.

PEC

Simina 8
11000 Beograd
Srbija
+381 11 2622642

© 2017- Protestantska evanđeoska crkva